Debatt om pappaledighet

barn leksakståg pappaUnder det senaste riksdagsvalet var det hårda debatter mellan partierna gällande frågan om pappaledigheten. Ska den vara obligatorisk eller ska den vara frivillig?

De sittande politikerna under valrörelsen, Alliansen, är emot pappamånaderna och vill att dessa helt ska avskaffas och menar att det är den nyblivna mamman som står närmast barnet, vilket gör att detta faller sig helt naturligt att hon då har hela föräldraledigheten. Oppositionen däremot menar att pappamånaderna bör bli obligatoriska istället för frivilliga då detta över tid kommer att styrka jämställdheten mellan könen. Dock för att se på frågan utan politiskt färgad åsikt kan det tyckas att detta är något som bör vara upp till varje enskild familj att bestämma själv – om pappan vill vara ledig eller ej, vilket det är idag. Samtidigt kan man se oppositionens tankar kring det hela då man ser siffrorna kring hur det faktiskt ser ut i samhället, endast en bråkdel av männen tar ut hela sin pappaledighet och väljer istället att ta minsta möjliga dagar. Vad beror detta på?

Den krassa sanningen

Anledningen till att det är så få män som faktiskt väljer att ta ut sin pappaledighet, eller sina pappamånader är för att detta i de flesta fall missgynnar familjen ekonomiskt. I fler än 85 % av alla småbarnsfamiljer är det nämligen mannen som har högst lön, och bringar sålunda in mest finanser i hushållet. Med andra ord tjänar man därför ekonomisk på att låta kvinnan vara ledig då hon tjänar mindre och därigenom så drabbas familjen inte markant av ekonomiska svårigheter. Men är det då verkligen fritt att välja om pappamånaderna? Det hela är i grund och botten en jämställdhetsfråga. Så länge som männen tjänar mer än vad kvinnorna gör så kommer pappamånaderna aldrig att gynna en familj, och med ett tvång om att ta ut alla pappamånader så kommer flera drabbas av ekonomiska förluster. Men är det kanske det som behövs göras för att bana väg mot ett mer jämställt Sverige i framtiden? Ja, menar de rödgröna. Nej, menar de blå. Men ingen av partierna har egentligen ingen annan lösning på problemet, så kanske är det just detta som behöver införas? Vi får se.